Jag älskar vardagen!
Det är där det händer. Det är i vardagen jag vill vill att livet ska vara. Inte sen på helgen eller sen på semestern. Utan här och nu. Var dag!

Det är så lätt att allt bara snurrar på. Tiden rusar. Åren går. Vad ska jag bli när jag blir stor, undrar den som fyller sextiofem. Många  av oss önskar att saker och ting vore si eller så. Om jag bara hade…. Om jag bara kunde….  Då skulle jag….
Jag är övertygad om att vi har fler val än vad vi tror, större potential än vad vi inser och mer kraft att genomföra förändringar än vi kunnat ana.

Är du beredd att anta utmaningen? Att leva ditt liv som just du önskar att det vore. Med mer inspiration och liv varje dag.

Min vardag består av både skratt och gråt.
20-talshuset genomgår en ständig renovering, syrenerna blommar så vackert i maj, och jag är en riktig hemmakatt som driver eget sedan slutet av 2011. Jag förstår att jag borde träna men kommer inte igång. Jag älskar bokstäver och enkla former, ser att misstagen som görs i en skaparprocess ofta är det som blir vackrast.

Tänker att jag är rätt vanlig, men ovanligt bra på att vara just mig!

Utbildning:

Nonviolent Communication 
Årsprogram 1, Friareliv
Årsprogram 2, Friareliv
I vardagsspråk kallas det ofta giraffspråket eller kontaktskapande kommunikation. Det syftar till att skapa kontakt mellan människor på ett sätt som minskar kritik, skuld och skam. Förhållningssättet och kommunikationsmodellen är en grundbult i de föreläsningar, workshops och kurser som jag erbjuder.

Medling med Nonviolent Communication 
Årsprogram, Friareliv

Aktivt Föräldraskap 
Gruppledare, Familjeakademin
Jag leder grupper i aktivt föräldraskap i egen regi i Stockholmsområdet.

Coach 
Diplomerad coach, Coachstjärnan
Som diplomerad coach följer jag riktlinjer som ICF satt upp gällande coachkompetenser och etik. I min roll som coach hjälper jag dig vidare med din frågeställning och använder mig av empatiskt lyssnande som en ytterligare kompetens.

Företagsekonomi , medie- och kommunikationsvetenskap
Magisterexamen, Södertörns Högskola och Stockholms Universitet
Min inriktning var marknadsföring och mitt mål var att arbeta med reklam och marknadsföring vilket jag gjorde under ett antal år. Dels som produktionsledare på reklambyrå och på en stor marknadsavdelning inom detaljhandeln. Sedan har jag fortsatt som konsult inom marknadsföring och grafisk form för egenföretagare.