Den här kursen fokuserar på tonårsföräldraskapet och vad som händer i familjen när barnens självständighetsprocess tar fart. För vissa blir det en process med buller och bång och många konflikter. För andra passerar den här tiden utan några speciella utmaningar. De flesta föräldrar börjar dock märka små skillnader i sitt barns beteende redan i 9-10 års ålder.

Innehållet är i stort samma som i Aktivt Föräldraskap Förskole-/skolbarn men anpassas med hänsyn till specifika situationer relaterade till tonåren.

Vi träffas i en liten grupp och arbetar med kursbok och arbetsbok vid sidan av reflektioner och genomgångar.

Välkommen att satsa din tid på det viktigaste du har – familjerelationerna.

Referenser från tidigare kursdeltagare

Läs mer på activeparenting.se

Kontakta mig om du har funderingar eller frågor.