Mina barn utmanar mig – och jag är så djupt tacksam för det!
I mötet med mina barn ser jag inte bara deras tre olika personligheter utan jag får också syn på mig själv. Jag förstår mer om vem jag är, vem jag vill vara och hur jag vill växa. För mig är det inte alltid enkelt att vara mamma – ibland långt ifrån – men det är det absolut viktigaste och mest betydelsefulla uppdraget jag har.

Är du nyfiken att växa i din föräldraroll?

Varför utvecklas i sitt föräldraskap?
Att bli förälder tycker de flesta av oss är livets största gåva. Men snart inser vi också att det är den största utmaningen. Utan handbok och erfarenhet kastas vi in i den allra allra viktigaste uppgiften – att vara med när en ny person möter världen och ge barnet allt som det behöver. Med bästa intention och all vår kärlek gör vi vårt bästa vi vet och kan efter de förutsättningar vi har. Hurra för det!

De flesta av oss märker också att mötet med våra barn ofta är ett möte med oss själva och en början på en ny medvetenhet. Relationen med barnen är ett samspel där vi som föräldrar är med och påverkar barnens beteenden, och tvärtom. Ibland kanske mer än vad vi först vill tro…

Hur vi än har det i familjen just nu så kan vi alla må bra av att stanna upp, reflektera, skapa medvetenhet och förståelse för oss själva och varandra. Då kan vi agera ännu mer medvetet för samspelets bästa och allas trivsel och trygghet. Såväl på kort som på lång sikt och vare sig det gäller finjustering eller större förändringar. Vareviga dag bjuder vardagen upp till värdefulla reflektioner och nya insikter, om vi vill.

Kursen Aktivt Föräldraskap

Med fokus på relationen mellan vuxna och barn. Öppen för alla vuxna som vill vårda och utveckla den relationen (inte bara föräldrar alltså).

Läs mer om Aktivt Föräldraskap här.

 

Föräldraboost – workshops

Inspiration och kunskap om hur vi omsätter den kärlek vi känner för våra barn till handling som ger näring till relationen.
Utgår från Aktivt Föräldraskap och NonViolentCommunication som grund.

 

Föräldracoaching

Vägledande samtal med Aktivt Föräldraskap och NonViolentCommunication som grund för att stödja dig i ditt föräldraskap. Samtalet kan äga rum i Gamla Stan eller via Skype/telefon.

Kontakta mig för mer information

 

”Kursen Aktivt Föräldraskap har gett mig förståelsen att det finns mer att ge än att bara tro att kärlek räcker. Att kunna bli en mer aktiv förälder som både kan sätta gränser och bjuda in barnen till att mer få tycka till.”

3barnsmamma