Mina kursdeltagare säger…

”Kursen har gett mig förståelsen att det finns mer att ge än att bara tro att kärlek räcker. Att kunna bli en mer aktiv förälder som både kan sätta gränser och bjuda in barnen till att mer få tycka till.” 3barnsmamma

”Insikt om mig själv hur jag kommunicerar/agerar med mina barn och hur jag kan jobba på att få en bättre/starkare relation med mina barn, att få dem att växa som individer och möjligheter att skapa bättre självkänsla och självförtroende hos dem. Och att jag faktiskt ibland även gör bra saker i mitt föräldraskap!”

”Kursen har gett mig mer trygghet  och mer lugn som förälder. Den har gjort mig uppmärksam på beteenden hos mig själv som jag inte hade tänkt på annars.”

”Jag ser fler möjligheter när mitt sätt inte funkar. Jag är tryggare, lugnare, gladare och mycket mer lyhörd till mitt barn och hans behov. Kursen och du har gjort ett enormt intryck på min familj. Tack!” 1barnsmamma

”Jag har fått verktyg att ändra mitt sätt gentemot min familj och en förståelse för behovet bakom oönskade beteenden” 1barnsmamma

”Jag har fått en slags trygghet. Framförallt i de situationer då jag tar mig tid i en jobbig situation. Då vet jag att jag är inne på rätt spår. Jag känner att jag kan göra om och göra ”rätt” – det som jag vet är bra för barnen.”

”Jag har absolut utvecklat mitt föräldraskap till det bättre. Från att ha varit (utan att se det själv) en väldigt undvikande förälder är jag idag trygg med att sätta kärleksfulla gränser.”

”Jag är fullt och fast övertygad om att jag är en bättre förälder till mitt barn tack vare kursen. Jag förstår idag vad det innebär att vara en aktiv förälder och jag är mycket tryggare i mitt ledarskap. Innan kursen var jag mer osäker på hur jag skulle bete mig i vissa utmanande situationer. Stort från hjärtat tack Linda. Du och denna kurs har gjort enorm skillnad i mitt och mitt barns liv. Det är ovärderligt!”

”Mina förväntningar har infriats väl men med ett annat perspektiv. Jag fick se mer på hur jag som förälder agerar i olika situationer och hur jag själv kan ändra på mitt beteende och min syn. På så sätt förändras hela situationen för alla inblandade.”